Тодор Тодоров, Управляващ Директор

ReferenceAlpha

„РВС Инженеринг“ ЕООД разполага с квалифициран персонал, транспорт и необходимата механизация за извършване на подобни обекти.

На база отлично изпълнение на поставените задачи, препоръчваме фирма „РВС Инженеринг“ ЕООД като един надежден и коректен партньор на нейните бъдещи контрагенти.