Златко Златев, Директор ТП на НОИ

ReferenceNOIBlagoevgrad

Спазени са изискванията за качество на материалите и тяхното полагане, като са спазени всички нормативни изисквания на действащото законодателство в Република България и ЕС.

Фирма „РВС Инженеринг“ ЕООД гр. Перник, разполага със съответния ръководен и изпълнителски персонал за завършване на специфичните дейности.

Като резултат от съвместната ни работа с фирмата, за нас е удоволствие да препоръчаме фирма „РВС Инженеринг“ ЕООД, като надежден и коректен партньор.