Ивайло Янков, Пелети 07

ReferencePelets07

Служителите във фирма „РВС Инженеринг“ ЕООД изпълниха стриктно възложените им задачи относно упоменатия обект, спазвайки всички стандарти и изисквания както от наша страна, така и от българското законодателство. Впечатлени сме от отговорността на работниците, относно спазване на заложените срокове и изисквания за качествено изпълнение на поставените задачи.

От името на фирма „Пелети 07“. бих искала да препоръчам фирма „РВС Инженеринг“ ЕООД като надежден партньор за бъдещи клиенти, на когото може да се гласува доверие.